19
Apr. 2019
20
Apr. 2019

Weddings

Spend some wonderful time with us

MAGIC MOMENTS

AT ARTIS LOFT HOTEL

See our packages

EXQUISITE AND CEREMONIOUS
or THE WEDDING OF YOUR DREAMS

The wedding day is one of the most important events in our lives. We wish to share this unique day with you. Our qualified personnel at the Artis Loft Hotel will listen attentively to what the newlyweds need and make their wedding reception a happy crowning of their commitment in marriage.

Download the package

or THE WEDDING OF YOUR DREAMS

SPECIAL
EVENTS

First Communion receptions, baptism parties, birthday parties, jubilees, proms – we’ll have them arranged for you!
EVENTS

Contact us!

* - pola wymagane

}

Operacja pn. Nowa oferta gastronomiczna i pakietowa Hotelu Artis Loft
Mająca na celu "rozwój działalności Hotelu ARTIS LOFT o nową ofertę gastronomiczną i pakietową poprzez zakup wyposażenia do hotelu, kuchni, restauracji i strefy rekreacyjnej oraz utworzenie 4 miejsc pracy"
Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania
19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość realizowanej operacji 448489,60 zł, w tym ze środków EFRROW 268645
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez LGD Ziemia Chełmońskiego

newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close