19
Apr. 2019
20
Apr. 2019

Loft

Bestseller

Artis Loft Hotel

Choose your colour

All the spacious loft-style rooms have been designed in five energetic-colour schemes – red, orange, amaranthine, green and turquoise. The lounge with designer furniture will help you relax after a hard day. Eco rooms without radiation-emitting devices are available on request. Comfortable furnishings and unique design will make you feel good and relaxed. Choose your favourite colour and we’ll make your wish come true.

Operacja pn. Nowa oferta gastronomiczna i pakietowa Hotelu Artis Loft
Mająca na celu "rozwój działalności Hotelu ARTIS LOFT o nową ofertę gastronomiczną i pakietową poprzez zakup wyposażenia do hotelu, kuchni, restauracji i strefy rekreacyjnej oraz utworzenie 4 miejsc pracy"
Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania
19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość realizowanej operacji 448489,60 zł, w tym ze środków EFRROW 268645
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez LGD Ziemia Chełmońskiego

newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close