Hotelowy Tydzień Ziemi z Artis Loft

W dniach 21-28 kwietnia obchodzony jest Hotelowy Tydzień Ziemi. To trzecia odsłona ważnego w naszej branży wydarzenia, inspirowanego Dniem Ziemi. Akcja #hotelowytydzieńziemi ma na celu promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, a także budowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Artis Loft Hotel od lat podejmuje szereg działań, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, dlatego nasz zespół z radością i dużym zaangażowaniem przystępuje do tego typu inicjatyw, które są nam niezwykle bliskie. Każdego dnia z całym zespołem podejmujemy kroki, które minimalizują negatywny wpływ działalności hotelu na środowisko. Oto niektóre z nich:

  • produkujemy zieloną energię dzięki instalacji fotowoltaicznej,
  • kupujemy 100% prądu z zielonych źródeł energii,
  • korzystamy wyłącznie z ledowych źródeł światła,
  • posiadamy własną oczyszczalnię ścieków,
  • posiadamy retencję wody na potrzeby utrzymania zieleni,
  • w łazienkach zamontowaliśmy perlatory zmniejszające zużycie wody,
  • używamy ekologicznych środków czystości,
  • nasze kosmetyki hotelowe znajdują się w dozownikach wielorazowego użytku,
  • prowadzimy segregację śmieci z ograniczeniem użycia plastiku.

Ale to niejedyne prośrodowiskowe działania, które podejmujemy w trosce o ochronę naszej planety. Artis Loft Hotel dołączył także od akcji #ShareHospitality, która jest obecna już w sześciu krajach na 3 kontynentach. Projekt ruszył w połowie 2022 roku z inicjatywy firmy Profitroom, firmy wspierającej rezerwacje bezpośrednie w hotelach. Po kilku miesiącach do akcji zainicjowanej przez znaną w sektorze horeca firmę technologiczną zaczęły dołączać hotele. Artis Loft jest ósmym hotelem, który zdecydował się rozwinąć swoje działania w obszarze CSR, angażując się w projekt #ShareHospitality.

Pierwszym elementem #ShareHospitality jest sadzenie drzew za bezpośrednie rezerwacje. Zatem każda kolejna rezerwacja bezpośrednio na stronie naszego hotelu ma wpływ na zwiększanie się liczby posadzonych drzew. By zrównoważyć ślad węglowy firma Profitroom wspólnie z partnerami posadziła już ponad 2650 drzew!

Jesteśmy zdania, że każde, najmniejsze nawet działania prośrodowiskowe mają znaczenie i liczą się we wspólnej pracy na rzecz ochrony naszej planety.